MeetContentKRK #11

Jak pisać lepszą dokumentację do oprogramowania


Piotr Sroka, Marcin Wilk, Łukasz Pieczyrak i Paweł Kowaluk

We’d love to talk to you about our meetups

You can find us on Facebook, MeetupSlack, and LinkedIn too