MeetContentKRK #12

O tym jak zostać rodzicem dokumentacji i jak poskromić smoka


Rafał Pawlicki, Katarzyna Milewska

We’d love to talk to you about our meetups